Innowacyjne Technologie Pomiarowe > KOMIS SPRZĘTU GEODEZYJNEGO – KONTROLERY POLOWE – UŻYWANE

Przedstawiona oferta może ulec zmianie w zakresie dostępności produktów. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w celu aktualizacji stanów magazynowych.

KONTROLER POLOWY Hi-Target Qmini
W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM SURVCE

KONTROLER POLOWY GETAC model PS236
opcja: oprogramowanie FieldGenius

KONTROLER POLOWY GETAC model PS236
opcja: oprogramowanie FieldGenius

KONTROLER POLOWY PSION PRO 3
W ZESTAWIE Z OPROGRAMOWANIEM SURVCE

KONTROLER POLOWY GETAC model PS236
opcja: oprogramowanie FieldGenius

KONTROLER POLOWY GETAC model PS236
opcja: oprogramowanie FieldGenius

KONTROLERY POLOWE - SYSTEM WINDOWS MOBILE & WINDOWS CE & WINDOWS 10

Kontroler polowy Getac model PS336; Kontroler polowy marki Getac model PS336 Lite Producent Getac; Kontroler Getac PS 336 z oprogramowaniem FieldGenius; Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych; Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK; używany kontroler polowy Getac PS336 cena, Getac PS336 cena; Getac PS336 gdzie kupić; Getac PS336 sklep; używany kontroler polowy do Ruide; używany kontroler polowy do South; uzywany kontroler polowy do Kolida; używany kontroler polowy do Stonex; używany kontroler polowy do Topcon; używany kontroler polowy do Sokkia; Sklep geodezyjny geoshop.pl-oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS336; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji; Terminale przenośne Getac PS 336;

KONTROLER POLOWY marki GETAC seria PS336 Lite oraz PRO

Używany kontroler polowy Getac PS336: profesjonalny kontroler polowy Getac model PS336. Wysoka jakość oraz parametry techniczne pozwalają na wykorzystanie kontrolera w każdych warunkach terenowych. Wysokie normy odporności na wodę i pył [ norma IP68 ] oraz normy militarne MIL-D STD zapewniają długą żywotność pracy. Szybki procesor 1.0GHz oraz duża pamięć RAM pozwalają na płynną pracę z oprogramowaniem do obsługi odbiorników GNSS oraz umożliwiają pracę do obsługi tachimetrów manualnych oraz zmotoryzowanych. 

opcja rozbudowy: 

seria Getac PS336: wyposażona została w system operacyjny Windows Mobile, dzięki któremu istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego oprogramowania do obsługi odbiorników GNSS oraz tachimetrów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo kontrolery polowe z oprogramowaniem geodezyjnym: Carlson SurvCE od wersji 2.x do 6.x oraz Microsurvey Field Genius od wersji 6.x do 10.x.

KONTROLER POLOWY marki GETAC seria PS336 Lite oraz PRO

Używany kontroler polowy Geomax Zenius 5: full RUGGED, idealny kontroler polowy dla wszystkich którzy cenią sobie jakość i funkcjonalność. Geomax Zenius 5 wyposażony został w szybki procesor CPU o mocy taktowania 1.0GHz, dużą pamięć RAM oraz dysk pamięci wewnętrznej iNAND. Dodatkowo Zenius 5 wspiera Twoje działania podczas pracy terenowej oferując pracę na dużym, czytelnym ekranie o rozmiarze 3.7″ Ekran o wysokiej rozdzielczości VGA i intensywnym podświetleniu LED umożliwiającym pracę w dni słoneczne. 

opcja rozbudowy: 

seria Zenius 5 PRO: wyposażona została w system operacyjny Windows Mobile, dzięki któremu istnieje możliwość zastosowania zewnętrznego oprogramowania do obsługi odbiorników GNSS oraz tachimetrów. W naszej ofercie znajdziecie Państwo kontrolery polowe z oprogramowaniem geodezyjnym: Carlson SurvCE od wersji 2.x do 6.x oraz Microsurvey Field Genius od wersji 6.x do 10.x.

Kontroler polowy Geomax model Zenius 5; Kontroler polowy marki Geomax model Zenius 5 Lite Producent Geomax; Kontroler Geomax PS 336 z oprogramowaniem FieldGenius; Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych; Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK; używany kontroler polowy Geomax Zenius 5 cena, Geomax Zenius 5 cena; Geomax Zenius 5 gdzie kupić; Geomax Zenius 5 sklep; używany kontroler polowy do Ruide; używany kontroler polowy do South; uzywany kontroler polowy do Kolida; używany kontroler polowy do Stonex; używany kontroler polowy do Topcon; używany kontroler polowy do Sokkia; Sklep geodezyjny geoshop.pl-oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Geomax Zenius 5; Kontroler polowy Geomax Zenius 5; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji; Terminale przenośne Geomax PS 336;

KONTROLERY POLOWE - SYSTEM ANDROID

Kontroler polowy Geotab model Pro; Kontroler polowy marki Geotab model Pro Lite Producent Geotab; Kontroler Geotab Pro z oprogramowaniem FieldGenius; Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych; Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK; używany kontroler polowy Geotab Pro cena, Geotab Pro cena; Geotab Pro gdzie kupić; Geotab Pro sklep; używany kontroler polowy do Ruide; używany kontroler polowy do South; uzywany kontroler polowy do Kolida; używany kontroler polowy do Stonex; używany kontroler polowy do Topcon; używany kontroler polowy do Sokkia; Sklep geodezyjny geoshop.pl-oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Geotab Pro; Kontroler polowy Geotab Pro; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji; Terminale przenośne Geotab Pro;

KONTROLER POLOWY marki GEOMAX seria GEOTAB PRO II

Używany kontroler polowy Geomax GEOTAB PRO II: przemysłowy tablet Industrial dedykowany do współpracy z odbiornikami GNSS Geomax oraz odbiornikami innych producentów. Wyposażony w system Android umożliwia zastosowanie oprogramowania zewnętrznego różnych producentów. Wysokie parametry techniczne sprawiają iż oferowane rozwiązanie sprawdzi się przy wykonywaniu wielu zadań związanych z pracą terenową.  Wysokie parametry techniczne:  procesor Cortex-A7 X4 Quad core 1.5GHz. Pamięć wewnętrzna: RAM/ROM 1GB LPDDR2 | Storage(Optional) 16GB(built-in CLASS10 TF. Duży czytelny ekran 7″ IPS/AFFS 1024×600 450 lumens.

opcja rozbudowy: 

seria Geomax PRO TAB: dedykowany do współpracy z odbiornikami GNSS marki Geomax z wykorzystaniem oprogramowania polowego X-PAD Survey [ v_Android ]. Opcjonalne dostosowanie do odbiorników GNSS innych producentów przez oprogramowanie polowe PowerGPS lub SurvX. W przypadku zainteresowania dostosowaniem zapytaj o szczegóły.

KONTROLER POLOWY marki GETAC seria Z-710 ANDROID

Używany kontroler polowy Getac tablet Z-710: przemysłowy tablet dedykowany do pracy w trudnych warunkach terenowych. System operacyjny Android umożliwia wykorzystanie oprogramowania polowego do obsługi odbiorników GNSS RTK. Duży czytelny ekran, dotykowy zapewnia komfort pracy w każdych warunkach. Ekran technologii LumiBond™ umożliwia czytelną pracę w dni słoneczne.  Szybka wymiana danych bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-Fi Transfer lub klasycznie z wykorzystanie Pendrive. 

opcja rozbudowy: 

seria Getac Z710: posiada wbudowany model 4G LTE. Szybka i pewna transmisja danych umożliwia wykorzystanie kontrolera do pracy z każdą siecią danych korekcyjnych RTCM.  Kompaktowy rozmiar, zaprojektowany tak aby kontroler dostosowany był do pracy w różnych warunkach terenowych.  System Android umożliwia bezprzewodową wymianę danych bezpośrednio w biurze jak również w terenie. 

Przemysłowy odporny tablet do zestawów RTK; Przemysłowy kontroler polowy Getac Z710 do odbiornika GNSS; Odporny kontroler polowy do zestawów geodezyjnych odbiorników RTK GNSS; Kontroler polowy marki Getac; Serwis kontrolerów polowych Getac; Używany tablet dla geodezji; używany kontroler rejestrator polowy do RTK; Używane kontrolery geodezyjne RTK; Profesjonalne kontrolery polowe do zastosowań geodezyjnych. Kontrolery polowe do odbiorników GNSS RTK-sprawdź cena, promocja. Sklep geodezyjny geoshop.pl-oferuje profesjonalne kontrolery polowe do zestawów odbiorników GNSS RTK RTN. Kontroler polowy Nautiz X6 Handheld; Kontroler polowy Getac PS236; Kontroler polowy Getac PS336; kontroler polowy Psion Pro 3; kontrolery polowe Trimble; kontrolery polowe Leica Geosystems; kontrolery polowe Topcon; kontrolery polowe Kolida; kontrolery polowe Ruide; kontrolery polowe South; kontrolery polowe Geomax; kontrolery polowe Stonex; kontrolery polowe do odbiorników geodezyjnych GPS; kontroler polowy do zestawów RTK pełna oferta; tanie kontrolery polowe; cena kontrolery geodezyjne; NAUTIZ kontrolery geodezyjne polowe; serwis i naprawa kontrolerów polowych; rejestratory polowe geodezyjne; rejestratory polowe do odbiorników GNSS RTK RTN geodezyjne; rejestrator polowy do odbiornika geodezyjnego GPS; używane i nowe kontrolery polowe dla geodezji;